Různá vyjádření útvarů v analytické geometrii (docx)

Úlohy na rovnice přímek a rovin v rovině a v prostoru. Soubor ve formátu pro MS Word 2007.
Click utvary_v_ag.docx link to view the file.