Různá vyjádření útvarů v analytické geometrii (doc)

Úlohy na rovnice přímek a rovin v rovině a v prostoru. Soubor ve formátu pro MS Word 97-2003.
Click utvary_v_ag.doc link to view the file.