Množiny a operace s nimi

Úlohy na procvičení symbolických zápisů, vyjádření nekonečných množin charakteristickou vlastností a základních množinových relací a operací.
Click mnoziny.docx link to view the file.