Ukázka z přijímacích zkoušek

Příklad ze vzorové písemnky na MFF UK. Uvádím, možné odpovědi z testu a pod čarou i číselné řešení. V původním textu je použito symbolů (x,y), nikoliv [x,y], předpokládám však, že kulaté závorky znamenají uspořádanou dvojici.
Click ukazka.docx link to view the file.