Goniometrický tvar komplexních čísel

Převod z algebraického tvaru na goniometrický a z goniometrického na algebraický. Násobení a dělení komplexních čísel v goniometrickém tvaru. Mocnina komplexního čísla v goniometrickém tvaru, Moivrova věta.
Click kompl_cisla_v_gon_tvaru_.docx link to view the file.