Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Procvičte si sčítací a dosazovací metodu a metodu substituce.
Click soustava_lin_rovnic_o_dvou.docx link to view the file.