Dělení mnohočlenů, příklady k opakování

Nacvičte si algoritmus dělení mnohočlenu mnohočlenem. Hodí se například u lineárních lomených funkcí.
Klikněte na odkaz deleni_mnohoclenu.doc pro zobrazení souboru.