Dělení mnohočlenů, příklady k opakování

Nacvičte si algoritmus dělení mnohočlenu mnohočlenem. Hodí se například u lineárních lomených funkcí.
Click deleni_mnohoclenu.doc link to view the file.