Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin v prostoru (doc)

Základní úlohy na procvičení, včetně úloh na volné rovnoběžné promítání.
Click body_primky_roviny_v_prostoru.doc link to view the file.