Variace, kombinace, permutace

Typové úlohy na veriace, permutace a kombinace bez opakování, na kombinatorické pravidlo součtu a součinu.
Click kombinatorika.doc link to view the file.