Polohové vztahy přímek a rovin (doc)

Příklady na procvičení vzájemné polohy přímek a rovin (jejich částí). Soubor ve formátu pro MS Word 97-2003.
Click poloha_pr_a_rov_analyticky.doc link to view the file.