Kvadratické a binomické rovnice

Základní úlohy na výpočet kořenů kvadratické rovnice v množině C a řešení jednoduché binomické rovnice (odmocniny v množině C).
Click binomicke_rovnice.doc link to view the file.