Sčítání a násobení komplexních čísel v algebraickém tvaru

Základní početní operace s komplexními čísly, rovnost komplexních čísel, mocniny čísla i.
Click scitani_a_nasobeni_komplexnich.doc link to view the file.