Soustavy tří lineárních rovnic pro tři neznámé

Klasické příklady pro Gaussovu eliminační metodu řešení
Click opakovani_tri_nezname.doc link to view the file.