Linerní rovnice s jednou neznámou

Rovnice, kter lze upravit na tvar: ax = b; rovnice s neznámou ve jmenovateli a rovnice s parametrem.
Click linearni_rovnice.doc link to view the file.