O tajemství mikrosvěta (projekt AV Otevřená věda)

Click https://www.youtube.com/watch?v=DjXzHsTQAig link to open resource.