Kvadratické funkce (doc)

Úlohy na úpravu funkčního předpisu - včetně absolutní hodnoty, výpočtu průsečíků s osami, načrtnutí paraboly, zjištění oboru hodnot a dalších vlastností a využití grafu při řešení kvadratických nerovnic. Soubor uložený ve formátu pro MS Word 93 - 2003.
Click kvadraticka_funkce.doc link to view the file.