Základní pojmy: podstata světla,šíření světla, odraz a lom světla, disperze světla