Optika 5. A a 3. C
(O5A3C)

 This course requires an enrolment key

Základní pojmy: podstata světla,šíření světla, odraz a lom světla, disperze světla

This course requires an enrolment key