Práce a energie, tepelné jevy, zvukové jevy, elektický proud.