Co je mikrosvět, jakými prostřědky ho lze zkoumat, struktura látek. Vazebná energie. Kvantová fyzika. Atomová fyzika. Jaderná fyzika.