Speciální teorie relativity 5. A a 3. C
(STR)

 This course requires an enrolment key

Principy speciální teorie relativity, relativita současnosti, dilatace času, kontrakce délek, skládání rychlostí, relativistická hmotnost, energie

This course requires an enrolment key